КОНТАКТИ

 

Централен офис :
София , бул.”Македония” , №34 , ет.2 , ап.4
тел./факс : 9516645 ; 9531618 ; 8528989
e-mail : moderen_dom@bitex.com

София
Бул. ”Христо Ботев” 89
Тел. 8320108 , 0884850027
Бул. „ Мария Луиза” 67
Тел. 9813941 , 0884850019
Бул. „Александър Стамболийски” 167
Тел. 9290985 , 0884850017

Пловдив
Улица „Брезовско шосе” 180 , склад 13
Тел. 032/963858 , 0884850021

Добрич
Бул. „25-ти Септември” 37
Тел. 058/604751 , 088485001

Сливен
Квартал „Дружба” , мебелна къща
Тел. 044/667258 , 0884850024

Благоевград
Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 25
Тел. 073/881685 , 0884850028

Петрич
Ул. „Тома Митов” 1
0745/61242

Видин
Квартал „Съединение” , блок 5
Тел. 094/601351 , 0884850009

Оряхово
Улица „ Васил Левски” 10
Тел. 09171/4262 , 0884850026

Троян
Ул. „Васил Левски” 181
Тел. 0670/63403 , 0884850010

Карлово
Ул. „Бузлуджа” 1
Тел. 0335/96367

Балчик
Ул. „Дианисополис” 1
Тел. 0579/72750 , 0884850008

Каварна
Бул. „България” 34
Тел. 0570/82180 , 0884850012